#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Srdce obce

#
#
#
#

Z ptačí perspektivy

#
#
#

Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 5
další poslední

#

Napuštění koupaliště

V těchto dnech probíhá napouštění požární nádrže vodou z městského řádu. Prosíme proto občany, aby vodu již z koupaliště nečerpali k vlastním potřebám. V následujících tropických dnech pak můžete nádrž využít ke koupání a osvěžení. celý text

ostatní | 15. 7. 2015 | Autor:
#

Úprava křižovatky v Dolňansku

Abychom předešli nejasnostem a nebezpečným situacím, obec nechala umístit nové dopravní značení ke křižovatce k pálenici. Jako hlavní cesta je zde označena silnice k pálenici. celý text

ostatní | 13. 7. 2015 | Autor:
#

Opravená cesta na Tanečnici

Byla provedena kompletní oprava příjezdové cesty na Tanečnici. Na náklady této opravy přispěly jak Technické služby Val.Klobouky, tak majitelka příjezdové cesty k samotě. celý text

ostatní | 7. 7. 2015 | Autor:
#

Senior klub v Tichově

V naší obci nově vznikl klub seniorů, který má za cíl organizovat společné akce a setkávání místních seniorů. Setkání členů klubu probíhá každý první pátek v měsíci. Podívejte se na několik fotografií z nedávného výletu klubu do Envicentra a ke kapličce ve Vysokém Poli celý text

ostatní | 24. 6. 2015 | Autor:
#

Zákaz podomního prodeje

V poslední době jsme v obci opět zaznamenali několik případů podomního prodeje, ačkoliv je v naší obci vyhláškou zakázán. Proto opět důrazně upozorňujeme občany – Pokud vás takovíto prodejci ve vašem domě mavštíví, ve svém zájmu neprodleně informujte Obecní úřad Tichov nebo Policii ČR, obvodní oddělení Val. Klobouky na tel 725 292 343. Dodržování této vyhlášky pravidelně kontroluje jak obecní úřad, tak i PČR. Na tuto vyhlášku nově upozorňuje i nová cedule, která je umístěna u vjezdu do obce. celý text

ostatní | 24. 6. 2015 | Autor:
#

Kontejnery na bioodpad

V obci přibyly modré kontejnery. Jsou určeny na bioodpad a rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad. celý text

ostatní | 10. 5. 2015 | Autor:
#

Nové číslo obecního zpravodaje


ostatní | 10. 3. 2015 | Autor:
první
ze 5
další poslední