#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Srdce obce

#
#
#
#

Z ptačí perspektivy

#
#
#

Navigace

Obsah

logoCzechPoint

Obecní úřad v Tichově se od ledna roku 2008 roku připojil do sítě kontaktních míst projektu Czech POINT.

 

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je vládním projektem. Jeho cílem je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Podle aktuální legislativy lze prostřednictvím výdejových míst získat na počkání tyto ověřené výpisy z:

 • obchodního rejstříku (OR)
 • živnostenského rejstříku (ŽR)
 • katastru nemovitostí (KN)
 • Rejstříku trestů (RT)
 • Centrálního registru řidičů (CRŘ) – výpis bodového hodnocení řidiče
 • Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) – výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • insolvenčního rejstříku (IR).

 

Prostřednictvím Czech POINTu lze rovněž učinit – vyřídit tyto další úkony:

 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změn údajů týkajících se ohlášení  živnosti)
 • získání autorizace pro přístup do MA ISOH („Modul autovraky Informační systém odpadového hospodářství“) pro provozovatele autovrakovišť, resp. pro tzv. „kontaktní osoby“
 • provedení autorizované konverze dokumentů*
 • podání žádosti o zřízení datové schránky (DS)*
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových*
 • Úlohou IR je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím IR jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

 

Správní poplatky

 • výpisy – 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou
 • podání  – 50 Kč za podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání + další správní    poplatek dle položky 24 písmena a – h) zákona o správních poplatcích
 • autorizace pro přístup do MA ISOH – 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku
 • autorizovaná konverze dokumentů – 30 Kč za každou započatou stránku
 • zřízení datové schránky – bez poplatku
 • opětovné zneplatnění přístupových údajů a vydání nových – 200 Kč

 

 

Co je zapotřebí

 • Pro výpis z OR, z ŽR,nebo z ISVZ je třeba znát IČO, pro výpis z KN je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví, pro výpis z IR je třeba znát IČO hledané organizace nebo osobní údaje hledané konkrétní osoby.
 • Pro výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pro výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz. Výpis z RT a z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci.
 • V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
 • Vzor plné moci pro RT je k dispozici ke stažení – formuláře odboru matriky a evidence obyvatel.
 • Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě),  případně živnostenské oprávnění (dtto). Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.
 • Pro zřízení DS předkládá fyzická osoba platný doklad totožnosti, osoba zapsaná v živnostenském rejstříku předkládá též výpis z ŽR (lze vydat na místě).