#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Srdce obce

#
#
#
#

Z ptačí perspektivy

#
#
#

Navigace

Obsah

Farnost

Ve střední části vesnice se nachází kaple Krista Krále. O její výstavbě bylo uvažováno již před druhou světovou válkou. S její výstavbou se však začalo až po skončení války, v roce 1947. Kaple byla postavena za pomocí občanů a finančních sbírek. Vysvěcena byla klobuckým farářem panem Vlkem na hody v roce 1948.

Kaple má od roku 2004 nově omítnutou fasádu. Ve věži kostela je instalováno elektronické zařízení, které zabezpečuje pravidelné odbíjení času. Pro zvýšení dominanty obce je kaple ve večerních hodinách nasvícena.

V roce 2010 podstoupiy interiéry kaple významnou rekonstrukci včetně položení nové dlažby a rekonstrukce svatostánku. Do nového oltáře byly vloženy ostatky svatých mučedníků z původního oltáře, doplněné o ostatky sv.Jana Sarkandra. Nový oltář byl posvěcen 24.října 2010 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.

Před kaplí je nově umístěna pietní deska se jmény tichovských občanů, kteří byli na konci 2. světové války dne 19.dubna 1945 upáleni na Ploštině.

Kaple je zasvěcena Kristu Králi, mše svaté slouží kněží z římskokatolické církve, spadá pod duchovní správu farnosti Valašské Klobouky.

V kapli se pravidelně slouží mše svatá - v neděli v 7:30 hod. a každé druhé pondělí v 18:30 v létě a v 17:00 v období platnosti zimního času.

kaple Krista Krále

kaple Krista Krále