#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Srdce obce

#
#
#

Z ptačí perspektivy

#
#
#

Navigace

Obsah

Vyhlášeno období nepříznivých klimatických podmínek v celém Zlínském kraji

Typ: ostatní
S okamžitou platností ode dneška 7. srpna, od 16 hodin až do odvolání vyhlásil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru období nepříznivých klimatických podmínek. Nebezpečí hejtman vyhlásil pro celé území Zlínského kraje z důvodu možného zvýšení vzniku požárů. Postupoval tak v souladu s čl. 6, odst. 1 nařízení Zlínského kraje č.1/2013 ze dne 22. 1. 2013, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č. 3/2012.

Vyhlášení se týká následujících omezení:

a)         zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, sláma, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvislých travních porostů, polí s obilovinami a pícninami,

b)         zákaz jízdy parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,

c)         povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

d)         zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí),

e)         osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.

Obce Zlínského kraje zveřejní toto vyhlášení neprodleně, tj. do 24 hodin od zveřejnění na úřední desce krajského úřadu způsobem v místě obvyklým. Zveřejnění musí být provedeno také systémem umožňujícím dálkový přístup. Kontrolu plnění tohoto rozhodnutí je oprávněn provádět Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

Celý text je zveřejněný na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.


Vytvořeno: 17. 10. 2017
Poslední aktualizace: 17. 10. 2017 09:45
Autor: