Úřední deska


Záměr obce
Výpis usnesení ze zasedání ZO 15.9.2017, pozvánka na zasedání ZO dne 24112017
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřeva
Jmenování zapisovatele
Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat
Oznámení o počtu členů volební komise a o počtu volebních okrsků
Změna termínu zasedání zastupitelstva obce -
Africký mor prasat - Nařízení státní veterinární správy
Výzva č.1 MAS Ploština
Pozvánka na zasedání ZO 25.8.2017
Výpis usnesení ze zasedání ZO 30.6.2017
Záměr obce směnit pozemky
Střet zájmů
Hodnotící zpráva, Zpráva o přezkoumání hospodaření, účetní závěrka
Nařízení státní veterinární správy - včelí mor
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věci v roce 2017
Záměr obce prodat nebo směnit pozemek
Výpis usnesení ze zasedání ZO 30.3.2017
Pozvánka na zasedání ZO 30.6.2017
Zpráva o přezkoumání hospodaření a účetní závěrka Mikroregionu Ploština
Doručení Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Tichov za uplynulé období 11/2012 - 11/2016
Nařízení města Valašské Klobouky
Výpis usnesení ze zasedání ZO ze dne 27.1.2017
Záměr - pronájem pohostinství a obchodu
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31.3.2017
Dražební vyhláška
Pozvánka na zasedání ZO 27.1.2017
Výpis usnesení ze zasedání ZO 30.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Tichov č. 1/2016 o místním poplatku
Rozpočet na rok 2017 Mikroregionu Ploština
Pozvánka na zasedání ZO 30.12.2016
Výpis usnesení ze zasedání ZO 11.11.2016
Dražební vyhláška
Návrh rozpočtu na rok 2017
Pozvánka na zasedání ZO
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v obci Tichov
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.9.2016
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.
Informace k volbám do zastupitelstev krajů 2016
Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016
Nařízení - mor včelího plodu Valašské Klobouky
Nařízení - mor včelího plodu - Poteč
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Nařízení ohledně moru včelího plodu
Informace k vydávání voličských průkazů
Nařízení státní veterinární správy - včelí mor
Nařízení státní veterinární správy
Střet zájmů - starosta
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23.9.2016
Výpis usnesení ze zasedání ZO ze dne 24.6.2016
Smlouvy na opravu chodníků a zbudování vodovodních přípojek
Účetní závěrka, Hodnotící zpráva, Zpráva a o přezkoumání hospodaření
Nařízení ohledně moru včelího plodu
Opatření obecné povahy, omezení vjezdu vozidel nad 12 t
Výpis usnesení ze zasedání ZO z 29.4.16
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.6.2016
Porovnání ceny pro vodné a stočné
Porovnání cen stočného
Finanční úřad - veřejná vyhláška
Nařízení o zákazu podomního prodeje
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Dražení vyhláška
Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Ploština
Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje
Veřejnoprávní smlouva o výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na území obce Tichov
Dražební vyhláška
Výpis usnesení ze zasedání ZO 26.2.2016
Veřejná vyhláška
Výpis usnesení z mimořádného zasedání ZO 19.2.2016
Záměr obce prodat nebo směnit pozemky
Pozvánka na zasedání ZO
Výpis usnesení ze zasedání ZO ze dne 29.1.2016
Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“
Tříkrálová sbírka
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Zápis do 1. tříd
Výpis usnesení ze zasedání ZO 30.12.2015
Informace pro občany ohledně cestovních pasů, občanských průkazů a doručování úředních zásilek
Žádost o pomoc při hledání psa
Audit MK Ploština
Záměr obce prodat nebo směnit pozemky
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 20.11.2015
Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
Usnesení o opakované dražbě
Výpis usnesení ZO z 29.září 2015
Záměr obce prodat nebo směnit pozemek
Mor včelího plodu
Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek hejtmanem Zlínského kraje
Vyhláška č.2/2015
Výpis z usnesení ze zasedání ZO 26.6.2015
Prohlášení o střetu zájmů
Vyhláška obce č.1/2015 Komunitní kompostárna
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
Rozpočtový výhled 2014-2016
Výpis usnesení ZO z 30.1.2015
Rozpočtový výhled